Sa pagdating ng panginoon

Tanong: "Posible bang malaman kung kailan ang muling pagparito ni Hesu Kristo?

Nais nating makita kung ano ang nasa kabila ng abot-tanaw.Dalawa ang malimit nating solusyon dito: una, ang magbalik-tanaw sa nakaraan – ang gunitain lamang ang magagandang panahong nakalipas. Paiiralin ko ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain.” Pati ang mga taga Tesalonika ay tila tuwang-tuwang naghihintay sa muling pagdating ni Kristo.Ang ikalawa ay ang umasam na lamang sa kinabukasan ng higit na maganda, ang humiling o mangarap na lamang na ang lahat ng bagay ay gaganda kahit papaano. Pero, pinayuhan sila ni San Pablo, na ang wastong paghihintay ay ang paggawa ng mabuti at ang pagmamahal sa kapwa.Ngunit ang mga tiyak na pahayag ay nananatiling labis na mailap.Mayroon tayong mahirap na sapat na panahon sa paglalahad ng kalagayan ng panahon bukas!